Ovanligt tidigt tunnelbanebygge och bilstad
maj 27, 2013 – 15:42 | Kommentering avstängd

 
En av efterkrigstidens mest framsynta investeringar var Tunnelbanan. Redan 1941 beslöt Stockholm att bygga tunnelbana – långt tidigare än andra europeiska städer av motsvarande storlek. Vid krigsslutet 1945 sattes byggena igång. Det blev många år …

Read the full story »
Personligheter

Från monarker till de supande skalder, fabrikörer och redaktörer, militärer och civila, genier och dårar. De satte alla sin prägel på staden. Men också folket i kollektiv handling.

Bygga och bo

Från trähus till stenhus. Från den lilla Stadsholmen ut över Malmarna. Kojor och Palats. Från små verkstäder till stora fabriker. Till slut okontrollerad ”urban sprawl”.

Kultur och media

Först var det mest kommers. Med tiden kom musikanter och målare, skulptörer och arkitekter, författare och tidningsutgivare, skådespelare och sångare. Staden blev kreatörernas stad.

Arbete och pengar

Staden grundades för köpmännen och hantverkarna. Resten var deras tjänare. Med tiden kom penningmagnater och kreativa yrken. Så småningom fabrikörer och arbetare.

Nöjen och fritid

Visst roade man sig förr! Krogar i varje gränd, grönskande utflyktsparker, danssalonger och kalas, baler och soaréer. Stockholm var känt som en festande stad.

Home » Archive by Category

Articles in Arbete och pengar

Få umbäranden under andra världskriget
maj 27, 2013 – 14:35 | Kommentering avstängd

 
Under andra världskriget fick Stockholm liksom övriga Sverige lägga alla framtidsplaner på is för att inrikta sig på att överleva kriget. Stockholm fylldes av beredskapssoldater på permission. Det blev också en spion- och agentcentral för …

Fjärdarna kantade av rykande fabriker
maj 23, 2013 – 16:26 | Kommentering avstängd

Fabrikerna var ett påtagligt inslag i stadsbilden under slutet på förra seklet. Stockholm var landets största industristad. Längs stränderna låg det fabriker sida vid sida. Även inne i stadsdelarna låg det fabriker som LM Ericsons …

Jean Bolinders mekaniska verkstad och palats
januari 21, 2013 – 15:50 | Kommentering avstängd
Jean Bolinders mekaniska verkstad och palats

Jean B Bolinder (1813 -1899) var en av de industrialismens pionjärer som lade grunden till det moderna Sverige och satte sin prägel på industristaden Stockholm under andra halvan av 1800-talet. Hans palats blev också ett …

Lars Magnus Ericssons telefoner erövrar världen
januari 11, 2013 – 15:33 | Kommentering avstängd
Lars Magnus Ericssons telefoner erövrar världen

Få stockholmare har haft sådan historisk betydelse som Lars Magnus Ericsson (1846 – 1926). Från en blygsam början i en liten verkstad på Drottninggatan där han tillverkade sina första telefoner 1877 växte L.M. Ericsson till …

Snabbt flest telefoner i världen på 1880-talet
januari 10, 2013 – 19:17 | Kommentering avstängd
Snabbt flest telefoner i världen på 1880-talet

För oss som har upplevt IT-revolutionen framträder 1880-talets Stockholm välbekant. Knappt hade Graham Bell tagit patent på sin telefon 1877, förrän Stockholm blev staden med flest telefoner i världen. En historia om företagsamhet, innovationsbenägenhet och …

Spårvägen revolutionerar kommunikationerna
januari 9, 2013 – 16:17 | Kommentering avstängd
Spårvägen revolutionerar kommunikationerna

Att ta en hästdroska var dyrt. När Stockholms nya spårvägsaktiebolag startade trafik med hästspårvagnar 1877 kunde en häst dra en vagn för många personer och allt fler fick råd att resa snabbt. 1901 kom den …

När automobilen kom till Stockholm
januari 7, 2013 – 19:32 | Kommentering avstängd
När automobilen kom till Stockholm

Redan år 1909 kom de första klagomålen på automobilernas vilda framfart på Strandvägen. Polispersonalen fick särskilt uppmaning att hålla ögonen på bilisterna. 
 
Ändå fanns det bara 624 registrerade bilar i staden. Hastighetsgränsen höjdes då från 15 …

Gamla riksbankshuset äldsta centralbanken
december 13, 2012 – 18:36 | Kommentering avstängd
Gamla riksbankshuset äldsta centralbanken

Den gamla riksbanken vid Järtorget var världens äldsta centralbank. Byggnaden som ritades av Nicodemus Tessn d.ä. ser ännu likadan ut på utsidan.
Järntorget var strategiskt valt eftersom det var något av ett kommersiellt centrum. Framför allt …

Skeppsbron var Sveriges ekonomiska centrum
december 10, 2012 – 17:50 | Kommentering avstängd
Skeppsbron var Sveriges ekonomiska centrum

Birger Jarl eller hans föregångare Birger Brosa stakade ut en fyrkant någon gång under första hälften av 1200-talet. Här skulle Stortorget i den nya staden Stockholm ligga. Den första gatan blev Köpmangatan som ledde ner …

Varuhusen NK, Åhlén & Holm och Pub revolutionerar köpenskapen
oktober 13, 2010 – 17:58 | Kommentering avstängd
Varuhusen NK, Åhlén & Holm och Pub revolutionerar köpenskapen

Varuhusen kom till Stockholm med Joseph Lejas Pariserbazar på Regeringsgatan redan 1852. Hans arvingar i familjen Sachs startade så småningom Nordiska Kompaniet, vars första varuhus låg vid Stureplan,  för att 1915 flytta till det välkända …