Ovanligt tidigt tunnelbanebygge och bilstad
maj 27, 2013 – 15:42 | Kommentering avstängd

 
En av efterkrigstidens mest framsynta investeringar var Tunnelbanan. Redan 1941 beslöt Stockholm att bygga tunnelbana – långt tidigare än andra europeiska städer av motsvarande storlek. Vid krigsslutet 1945 sattes byggena igång. Det blev många år …

Read the full story »
Personligheter

Från monarker till de supande skalder, fabrikörer och redaktörer, militärer och civila, genier och dårar. De satte alla sin prägel på staden. Men också folket i kollektiv handling.

Bygga och bo

Från trähus till stenhus. Från den lilla Stadsholmen ut över Malmarna. Kojor och Palats. Från små verkstäder till stora fabriker. Till slut okontrollerad ”urban sprawl”.

Kultur och media

Först var det mest kommers. Med tiden kom musikanter och målare, skulptörer och arkitekter, författare och tidningsutgivare, skådespelare och sångare. Staden blev kreatörernas stad.

Arbete och pengar

Staden grundades för köpmännen och hantverkarna. Resten var deras tjänare. Med tiden kom penningmagnater och kreativa yrken. Så småningom fabrikörer och arbetare.

Nöjen och fritid

Visst roade man sig förr! Krogar i varje gränd, grönskande utflyktsparker, danssalonger och kalas, baler och soaréer. Stockholm var känt som en festande stad.

Home » Archive by Category

Articles in Politik och makt

Karl XI:s reduktion berövar adeln stadspalats
maj 28, 2013 – 13:14 | Kommentering avstängd
Karl XI:s reduktion berövar adeln stadspalats

Med Karl XI tog festen slut för den adel som trott sig äga landet. Kungen gjorde sig enväldig och inledde arbetet med ”reduktionen”. Det vill säga han konfiskerade de förmögenheter adeln roffat åt sig av …

Gråkappan enväldig över stad och land
maj 27, 2013 – 13:12 | Kommentering avstängd
Gråkappan enväldig över stad och land

Stockholm blev under Karl XI en huvudstad utan like i något samtida europeiskt land. När de fyra stånden samlades till riksdag 1680 i Stockholm fick Karl XI dem att ge honom envåldsmakt. Allt i hela …

Stormaktstidens huvudstad ( 1620 – 1718)
maj 23, 2013 – 16:13 | Kommentering avstängd
Stormaktstidens huvudstad ( 1620 – 1718)

Under stormaktstiden växer Stockholm slutligen till  70 000 invånare. Staden blir Östersjöns viktigaste maktcentrum. Genom att tillsätta Klas Fleming som ståthållare tar staten och kungen befälet över stadsplaneringen i stormaktstidens början . Ett rutnät av …

Adeln i 1600-talets östersjömetropol Stockholm
mars 19, 2013 – 21:07 | Kommentering avstängd
Adeln i 1600-talets  östersjömetropol Stockholm

När Gustav II Adolf stupar 1632 inleds en munter tid för adeln i Sverige. Aldrig förr eller senare ska Stockholm få skåda så stora inkomstskillnader mellan herrar och folk, aldrig ett sådant storslaget slöseri. Rika …

Hansan och tyska köpmän dominerar Stockholm
oktober 6, 2010 – 12:14 | Kommentering avstängd
Hansan och tyska köpmän dominerar Stockholm

Stockholms läge gjorde att stadens handel under stadens första århundraden till största del gick till och via de tyska Hansestäderna kring Östersjön. Det nordeuropeiska förbundet av sjöfartsstäder hade under högmedeltiden i stort sett monopol på …

Upplopp i Stockholm revolutionsåret 1848
september 29, 2010 – 14:23 | Kommentering avstängd
Upplopp i Stockholm revolutionsåret 1848

Även till Stockholm spred sig de revolutionära upploppen år 1848. Under några dagar i mars fylldes gatorna av upproriska folkmassor som kastade sten på konservativa politikers hus. Militär och kavalleri sattes in för att rensa …

Upplopp i Stockholm: Crusenstolpska kravallerna
september 28, 2010 – 17:56 | Kommentering avstängd
Upplopp i Stockholm: Crusenstolpska kravallerna

Under första halvan av 1800-talet kokade det i Stockholms befolkning av missnöje med de styrande, särskilt den åldrande och med tiden allt reaktionärare kung Carl XIV Johan. Även i de högre samhällsskikten var missnöjet …

Sten Sture vinner slaget vid Brunkeberg
maj 6, 2010 – 11:51 | Kommentering avstängd
Sten Sture vinner slaget vid Brunkeberg

1400-talets politiska strider i Norden handlade till stor del om Kalmarunionens vara eller icke vara. I Sverige stred unionsvänner och separatister ständigt om makten.
Kristian I, kung av Danmark och så småningom även Norge var tidvis …

Socialdemokratins långa väg till makten
maj 6, 2010 – 11:46 | Kommentering avstängd
Socialdemokratins långa väg till makten

Första halvan av 1800-talet såg många folkliga uppror i Stockholm. De slogs ner av polis och militär. De var spontana reaktioner på en förtryckande överhet, personifierade av den reaktionäre Karl XIV Johan som sågs ligga …

Karl XII:s krig gör slut på stormaktstiden
april 19, 2010 – 21:14 | Kommentering avstängd
Karl XII:s krig gör slut på stormaktstiden

Karl XII: s krig ”Det stora nordiska kriget” 1700 – 1721 var en tid av oavbrutna olyckor för Stockholm. Krigen då kungen var borta från sin huvudstad i 16 år slukade oerhörda resurser i …