Ovanligt tidigt tunnelbanebygge och bilstad
maj 27, 2013 – 15:42 | Kommentering avstängd

 
En av efterkrigstidens mest framsynta investeringar var Tunnelbanan. Redan 1941 beslöt Stockholm att bygga tunnelbana – långt tidigare än andra europeiska städer av motsvarande storlek. Vid krigsslutet 1945 sattes byggena igång. Det blev många år …

Read the full story »
Personligheter

Från monarker till de supande skalder, fabrikörer och redaktörer, militärer och civila, genier och dårar. De satte alla sin prägel på staden. Men också folket i kollektiv handling.

Bygga och bo

Från trähus till stenhus. Från den lilla Stadsholmen ut över Malmarna. Kojor och Palats. Från små verkstäder till stora fabriker. Till slut okontrollerad ”urban sprawl”.

Kultur och media

Först var det mest kommers. Med tiden kom musikanter och målare, skulptörer och arkitekter, författare och tidningsutgivare, skådespelare och sångare. Staden blev kreatörernas stad.

Arbete och pengar

Staden grundades för köpmännen och hantverkarna. Resten var deras tjänare. Med tiden kom penningmagnater och kreativa yrken. Så småningom fabrikörer och arbetare.

Nöjen och fritid

Visst roade man sig förr! Krogar i varje gränd, grönskande utflyktsparker, danssalonger och kalas, baler och soaréer. Stockholm var känt som en festande stad.

Home » Archive by Month

Article Archive for september 2010

Stockholm får gasljus och gator grävs upp
september 29, 2010 – 16:02 | Kommentering avstängd
Stockholm får gasljus och gator grävs upp

År 1853 byggdes ett gasverk i Stockholm och gaslyktor sattes upp på några centrala gator och Norrbro. Den 19 november var det dags för premiären för lykttändarna att tända den nya belysningen följda av entusiastiska …

Upplopp i Stockholm revolutionsåret 1848
september 29, 2010 – 14:23 | Kommentering avstängd
Upplopp i Stockholm revolutionsåret 1848

Även till Stockholm spred sig de revolutionära upploppen år 1848. Under några dagar i mars fylldes gatorna av upproriska folkmassor som kastade sten på konservativa politikers hus. Militär och kavalleri sattes in för att rensa …

Upplopp i Stockholm: Crusenstolpska kravallerna
september 28, 2010 – 17:56 | Kommentering avstängd
Upplopp i Stockholm: Crusenstolpska kravallerna

Under första halvan av 1800-talet kokade det i Stockholms befolkning av missnöje med de styrande, särskilt den åldrande och med tiden allt reaktionärare kung Carl XIV Johan. Även i de högre samhällsskikten var missnöjet …

Stockholmsskildrare och dramatiker: August Blanche
september 27, 2010 – 19:26 | Kommentering avstängd
Stockholmsskildrare och dramatiker: August Blanche

Den 30 november 1868 var en nationell festdag. Karl XII:s staty skulle avtäckas i Kungsträdgården. August Blanche hade firat i förväg på en krog vid Brunkebergstorg. På väg till statyavtäckningen fick han slag och dog …

Stockholms ångare och skärgårdsbåtar
september 26, 2010 – 18:05 | Kommentering avstängd
Stockholms ångare och skärgårdsbåtar

Ångbåtarna revolutionerade Stockholms kommunikationer. Från1820-talet sträckte sig fler och fler ångbåtslinjer i ett omfattande nätverk kring huvudstaden. Så snabbt och bekvämt hade man aldrig rest förut. De mest populära av dem: skärgårdsbåtarna är fortfarande omistliga.

Stockholm bygger förorter och satellitstäder
september 22, 2010 – 21:22 | Kommentering avstängd
Stockholm bygger förorter och satellitstäder

Först blev det funkislimpor i tallbackarna utanför stenstaden. Sedan sovstäder. Men under efterkrigstiden kom drabant- eller satellitstädernas tid. Med en krans av nya städer växte Storstockholm till en miljonstad under andra halvan av 1900-talet.
Under …

Stockholm blir Sveriges största industristad
september 15, 2010 – 21:08 | Kommentering avstängd
Stockholm blir Sveriges största industristad

Det är svårt att tänka sig idag – under andra halvan av 1800-talet blev Stockholm Sveriges största industristad. Fabriker kantade stadens fjärdar och röken bolmade ur höga skorstenar längs stränderna.
Ångans tidsålder medförde inte bara ånglok, …