Ovanligt tidigt tunnelbanebygge och bilstad
maj 27, 2013 – 15:42 | Kommentering avstängd

 
En av efterkrigstidens mest framsynta investeringar var Tunnelbanan. Redan 1941 beslöt Stockholm att bygga tunnelbana – långt tidigare än andra europeiska städer av motsvarande storlek. Vid krigsslutet 1945 sattes byggena igång. Det blev många år …

Read the full story »
Personligheter

Från monarker till de supande skalder, fabrikörer och redaktörer, militärer och civila, genier och dårar. De satte alla sin prägel på staden. Men också folket i kollektiv handling.

Bygga och bo

Från trähus till stenhus. Från den lilla Stadsholmen ut över Malmarna. Kojor och Palats. Från små verkstäder till stora fabriker. Till slut okontrollerad ”urban sprawl”.

Kultur och media

Först var det mest kommers. Med tiden kom musikanter och målare, skulptörer och arkitekter, författare och tidningsutgivare, skådespelare och sångare. Staden blev kreatörernas stad.

Arbete och pengar

Staden grundades för köpmännen och hantverkarna. Resten var deras tjänare. Med tiden kom penningmagnater och kreativa yrken. Så småningom fabrikörer och arbetare.

Nöjen och fritid

Visst roade man sig förr! Krogar i varje gränd, grönskande utflyktsparker, danssalonger och kalas, baler och soaréer. Stockholm var känt som en festande stad.

Home » Arbete och pengar

När automobilen kom till Stockholm

Submitted by on januari 7, 2013 – 19:32No Comment

Redan år 1909 kom de första klagomålen på automobilernas vilda framfart på Strandvägen. Polispersonalen fick särskilt uppmaning att hålla ögonen på bilisterna. 

Ännu på 1920 talet var det enkelt att parkera. Här bilar framför Operan en vinterdag.

Ännu på 1920 talet var det enkelt att parkera. Här bilar framför Operan en vinterdag.

 

Ändå fanns det bara 624 registrerade bilar i staden. Hastighetsgränsen höjdes då från 15  till 24 kmh, trots den vilda framfarten på Strandvägen och Djurgården. Tjugo år senare fanns det 16000 bilar i staden.

De första automobilerna började dyka upp på Stockholms gator omkring år 1900. Sverige var som i så många tekniska avseenden tidigt med i utvecklingen. Den första automobilen i Sverige tillverkades av Gustav Eriksson i Surahammar år 1898, och 1904 tillverkades redan bilar i Södertälje och Scania i Malmö.

Det stora moderna kommunikationsmedlet var ännu cykeln, 67 000 velicopeder innebar att var sjätte stockholmare hade en.

Fordon drivna av explosionsmotorer slog snabbt igenom. Redan sommaren 1900 gick den s k Bullerbussen mellan Riddarholmstorget och Vasastaden. Ett nytt konsortium inhandlade en tysk elegantare buss med gummihjul samma år som gick mellan Nybroplan och Lidingöbron.

Alltid i täten på moderniteten. Stockholm fick omnibussar med bensinmotor redan år 1900.

Alltid i täten på moderniteten. Stockholm fick omnibussar med bensinmotor redan år 1900.

1903 kunde man läsa följande annons i en Stockholmstidning:

Oldsmobile, elegant, solid lättskött amerikans automobil. Ljudlös gång. Hastighet 5 – 30 kilometer i timmen. Går ledigt upp för de brantaste backar i Stockholm. Pris kr. 3500.

Det motsvarar inte mer än  ungefär 170 000 i dagens penningvärde, men eftersom medelinkomsten var mångdubbelt lägre var bilar ändå förbehållna de mest förmögna medborgarna.

Framåt 1920-talet hade Stockholm värre trafikstockningar än idag. Nästan all trafik skulle passera Slussen och Gamla Stan och snart uppstod vad som i flera decennier skulle kallas Slusseländet och Tegelbackseländet, de s k getingmidjorna där trafikstockningarna blev outhärdliga. 1929 hade fordonstrafiken över Slussen åttadubblats på tio år.