Ovanligt tidigt tunnelbanebygge och bilstad
maj 27, 2013 – 15:42 | Kommentering avstängd

 
En av efterkrigstidens mest framsynta investeringar var Tunnelbanan. Redan 1941 beslöt Stockholm att bygga tunnelbana – långt tidigare än andra europeiska städer av motsvarande storlek. Vid krigsslutet 1945 sattes byggena igång. Det blev många år …

Read the full story »
Personligheter

Från monarker till de supande skalder, fabrikörer och redaktörer, militärer och civila, genier och dårar. De satte alla sin prägel på staden. Men också folket i kollektiv handling.

Bygga och bo

Från trähus till stenhus. Från den lilla Stadsholmen ut över Malmarna. Kojor och Palats. Från små verkstäder till stora fabriker. Till slut okontrollerad ”urban sprawl”.

Kultur och media

Först var det mest kommers. Med tiden kom musikanter och målare, skulptörer och arkitekter, författare och tidningsutgivare, skådespelare och sångare. Staden blev kreatörernas stad.

Arbete och pengar

Staden grundades för köpmännen och hantverkarna. Resten var deras tjänare. Med tiden kom penningmagnater och kreativa yrken. Så småningom fabrikörer och arbetare.

Nöjen och fritid

Visst roade man sig förr! Krogar i varje gränd, grönskande utflyktsparker, danssalonger och kalas, baler och soaréer. Stockholm var känt som en festande stad.

Home » Kultur och media, Personligheter

Stockholmsskildrare och dramatiker: August Blanche

Submitted by on september 27, 2010 – 19:26No Comment

Han dog som han levde. August Blanches sista skål på Karl XII:s dödsdag som också blev hans egen.

Han dog som han levde. August Blanches sista skål på Karl XII:s dödsdag som också blev hans egen.

Den 30 november 1868 var en nationell festdag. Karl XII:s staty skulle avtäckas i Kungsträdgården. August Blanche hade firat i förväg på en krog vid Brunkebergstorg. På väg till statyavtäckningen fick han slag och dog på ett apotek där han sökt hjälp.

Att vara nationell stod inte i strid med att vara frisinnad på denna tid. August Blanche ( 1811 – 1868) var liberal, men med måtta. Han stod ständigt på de förtryckta nationaliteternas sida. Han blev en offentlig person som redaktör för den frisinnade tidskriften Freya. Där kom han i ständig polemik med Jonas Love Almqvist som med Aftonbladet som plattform låg ett snäpp till vänster om August Blanche.

Denna fiendskap stegrades till den grad att August Blanche spottade Almqvist i ansiktet på tidens kändisställe, kafét på Strömparterren. Förgäves hade Blanche försökt utmana Almqvist på duell. Nu blev Blanche i stället rikskänd.

Efter fyra stormiga år som publicist på 1840-talet tröttnade den i själva verket godmodige Blanche på det stridbara livet som tidningsman. I stället gick han över till att skriva folklustspel för Kungliga Teatern. Dessa blev oerhört framgångsrika, och gick för fulla hus. Blanche skrev och översatte en jämn ström av lustspel och farser. Ännu in i nutiden spelas hans Ett resande teatersällskap – en tragedi i Vimmerby. Han var Stockholms under sin tid mest spelade dramatiker.

Efter pjäserna gav han sig också in på den skönlitterära banan. Hans specialitet blev vardagsnära små noveller, en slags skisser från Stockholmslivet. De är präglade av en varmhjärtad människas syn på livet och kan idag tjänstgöra som en veritabel tidsmaskin som låter läsaren komma Stockholm under det mellersta 1800-talet in på livet. Hans mest omtyckta berättelser samlades och gavs ut under titeln Hyrkuskens berättelser.

Folklivsskildrare betecknades August Blanche som. I hans berättelser vaknar det mellersta 1800-talets Stockholm till liv för läsaren.

Folklivsskildrare kallades August Blanche. I hans berättelser kommer det mellersta 1800-talets Stockholm till liv igen.

August Blanche var en uppskattad sällskapsbroder i det litterära, publicistiska och teatraliska Stockholm och välkomnades som talare vid allehanda festiviteter. Och sådana var det  många av. Stockholm var på denna tid känt som de många kalasernas stad. Måhända blev detta också hans död denna 30 november.

Hans stora folkliga popularitet gjorde hans begravning till ett stort event. Tretusen personer lär ha följt hans kista.

Kafét på Strömparterren mötesplats för det Stockholm som betydde något på August Blanches tid. Teckning av Fritz von Dardel.

Kafét på Strömparterren mötesplats för det Stockholm som betydde något på August Blanches tid. Teckning av Fritz von Dardel.