Ordet kåk syftade ursprungligen på ett förfallet gammalt hus som borde rivas. Även Gustaf III:s opera framstod som en gammal kåk, alldeles för enkel och liten för den nya huvudstaden och revs 1895. En livlig rivningsdebatt fördes under denna epok likt den som delade befolkningen på 1960-talet. Riva eller bevara? I regel vann moderniseringsivrarna.

Ordet kåk syftade ursprungligen på ett förfallet gammalt hus som borde rivas. Även Gustaf III:s opera framstod som en gammal kåk, alldeles för enkel och liten för den nya huvudstaden och revs 1895. En livlig rivningsdebatt fördes under denna epok likt den som delade befolkningen på 1960-talet. Riva eller bevara? I regel vann moderniseringsivrarna.

Comments are closed.