Stadshuset har blivit själva symbolen för Stockholm fastän de tre kronorna på tornets spets egentligen är staten Sveriges riksvapen. Ännu var nyfikenheten stor 1919 när bilden togs om hur tornet skulle komma att se ut. Bygget hade pågått i över ett decennium redan. Observera fabriksskorstenarna! Staden var fortfarande en industristad. Det rådde badförbud i Riddarfjärden, vattnet var förgiftat av industriföroreningar.

Stadshuset har blivit själva symbolen för Stockholm fastän de tre kronorna på tornets spets egentligen är staten Sveriges riksvapen. Ännu var nyfikenheten stor 1919 när bilden togs om hur tornet skulle komma att se ut. Bygget hade pågått i över ett decennium redan. Observera fabriksskorstenarna! Staden var fortfarande en industristad. Det rådde badförbud i Riddarfjärden, vattnet var förgiftat av industriföroreningar.

Comments are closed.