Från Kungsklippan på Kungsholmen blickar vi här ut över Klara sjö och Norrmalm. Ännu dominerar Brunkeberg stadsbilden. Kungsholmen hade då en tämligen lantlig prägel dominerat av stormännens präktiga malmgårdar och förnämliga trädgårdsanläggningar.

Comments are closed.