Tre kronor
Tre kronor före branden. Observera också den höga nu bortgrävda Brunkebergsåsen i förgrunden. Där låg ett torn för brandvakten.

Gustaf Vasa och hans söner kungarna Erik XIVJohan III, och Karl IX befäster Stockholms ställning som det svenska rikets maktcentrum. Gustav Vasa tillbringade sin mesta tid i Stockholm. På detta kopparstick från omkring 1580 ser vi hur  borgen Tre Kronor dominerar staden. Om borgen tidigare hade påmint mest om en fästning började vasakungarna nu långsamt bygga ut den till en mer palatsliknande anläggning bakom murarna. Här hade Gustav Vasa sin legendariska skattkammare dit han sades föra det plundrade silvret från landet kyrkor och kloster. Han lät sy kuddar av konfiskerade mässhakar till gemakens bänkar och återanvände klosterbibiliotekens handskrifter som räkenskapsböcker i kungaborgens skrivstuga.

På bilden endast anar man nybyggena genom de spiror och kupoler som sticker upp . Även huvudtornet med sina tre förgyllda kronor byggdes på för att bli mer imponerande. De tre kronorna hade varit svenskt riksvapen i ett par århundrade redan. Idag pryder de i stället Stockholms Stadshus.

Borgen totalförstördes i den stora slottsbranden 1697.

Endast Storkyrkan tävlar med slottet om att dominera stadsholmen. Man skymtar också att kyrkan är omgiven av en sandöken. Märkligt, kan man tycka, med så centralt belägen tomtmark. Det var Gustav Vasa som lät riva alla hus på ett avstånd från borgen så att den skulle vara lättare att försvara mot en eventuell fiende. Ingen fiende skulle dock någonsin nå fram till slottet sedan unionskungen Kristian II körts iväg med sina trupper av GustavVasa 1523.

Han lät också riva det utskjutande koret på Storkyrkan där den berömda gotiska friskulpturen Sankt Göran och Draken utgjorde gravmonument över Sten Sture d.ä. och samtidigt ett nationellt minnesmärke över slaget vid Brunkeberg. Koret hindrade sikten från borgen. Även på stadssidan revs husen närmast borgen.

Bykyrkan som Storkyrkan ännu kallades var den kyrka varifrån reformationen spreds över riket av prosten Olaus Petri, den ledande svenske reformatorn. Ibland rådde maktkamp mellan kyrkan och borgen och Olaus Petri kunde gå hårt åt kungen från predikstolen.

Author

Comments are closed.