Slottspanden sett av en konstnär som inte var där. Han har använt en gammal förlaga där slottets norra fasad ännu inte fått sitt nuvarande utseende. 1697 hade dock Karl XI låtit bygga till sitt galleri ovanpå det gamla slottskapellet. Det överlevde dock branden med den nuvarande norra fasaden. På baksiden av dörrarna i galleriet kan man fortfarande ana brandskador. Men i stort sett kan man här ana hur branden tedde sig sedd från den då höga Brunkebergsåsen.

Den 8 maj. Ankedrottningen blev mycket för skräckt vid underrättelsen om eldsvådan och fyra stycken måste ta hand om henne och så gott som bära henne ned i stallet, dit kungen och prinsessorna också snabbt kom. 10 à 12 officerare sprang upp och tog salig konungens lik på deras skuldror, bar det ned och placerade det uti ett gammalt stall hos de spanska hästarna. Vid denna tidpunkt stod slottets tre längor i ljusan låga. Liket blev stående i två timmar, till dess en plats kunde iordningställas uti ett hus, som låg strax bredvid och vilket salig konungen vid reduktionen föregående år tog från salig greve Torstenssons änka och barn, för att stallknecktarna och stallmästarna skulle kunna bo där.

Så här föreställde sig 1800-talsmålaren C.F. Höckert att det såg ut när änkedrottningen fördes undan branden av den unge nyblivne kungen Karl XII.Karl den XI stod lik i slottet.

Comments are closed.