Scenen för regalskeppet Vasas första triumfärd framför Skeppsbron ner till Slussen och sen ut ur bildens högerkant mot skeppsbrottet. Längst till höger på bilden anar man Skeppsgården där hon byggdes. I förgrunden Skeppsholmen flottans huvudkvarter.

Comments are closed.