PåStockholmska arbetare hos fotografen på 1870-talet. De var inte längre beredda att låta sig hunsas med. Nu hade en befolkningsgrupp som identifierade sig som och utpekades som "arbetarklass" vuxit fram. De här avbildade fick dock knappast själva uppleva hur de slutligen släpptes fram till politiskt inflytande.

PåStockholmska arbetare hos fotografen på 1870-talet. De var inte längre beredda att låta sig hunsas med. Nu hade en befolkningsgrupp som identifierade sig som och utpekades som ”arbetarklass” vuxit fram. De här avbildade fick dock knappast själva uppleva hur de slutligen släpptes fram till politiskt inflytande.

Comments are closed.