Den första socialdemokrtiska förstamajdemonstrationen på Ladugårdslandsgärdet 1890. August Palm i talarstolen kräver allmän rösträtt och åttatimmarsdag. Marschen mot makten har inletts.

Den första socialdemokrtiska förstamajdemonstrationen på Ladugårdslandsgärdet 1890. August Palm i talarstolen kräver allmän rösträtt och åttatimmarsdag. Marschen mot makten har inletts.

Comments are closed.