Stockholm från Kungsholmen som det såg ut vid 1700-talets början. Klara sjö i förgrunden är idag bara en liten kanal. I strandkanten där vi ser magasin och sjöbodar ligger idag järnvägsspåren och Centralen.

Stockholm från Kungsholmen som det såg ut vid 1700-talets början. Klara sjö i förgrunden är idag bara en liten kanal. I strandkanten där vi ser magasin och sjöbodar ligger idag järnvägsspåren och Centralen.

Comments are closed.