På den lilla stadsholmen, eller staden inom murarna och omgivande holmar började snart borgarhus, kyrkor och kloster byggas. Borgen Kärnan blev allt pampigare. Snart dominerade Stockholm också rikets utrikeshandel.

Klara kloster på Norra Malmen var en lantlig idyll. Rester av kyrkan ingår i dagens Klara Kyrka. Kung Magnus Ladulås gav klostret till sin dotter. Han begravdes också där.

Stadsholmen var en förlängning av den långa sandåsen som med tiden fick namnet Brunkebergsåsen. På norra stranden av Strömmen var åsen fortfarande ett mäktigt berg som sträckte sig långt bort från staden. Den stäckte sig sedan, fast lägre, ända bort mot nuvarande Arlanda

På stadssidan blev borgen allt större med slottet, eller adelshus som det kallades, en förborg och viktigaste tornet som kallade kärnan, som var cirka 25 meter högt, eller 57 alnar med tidens mått.

Borgen som den tedde sig omkring år 1300. Tornet hade ännu inte fått flöjeln med de tre kronorna som senare gav den namnet Tre Kronor, Strömmen i förgrunden. De båda tornen och utrymmet dem emellan ingår i det nuvarande slottets nordfasad.

Staden betraktades snart också som hela rikets hamn. En av landets största exportvaror var järnmalm från Bergslagen som skeppades ut via Mälaren till Stockholm.

Dagens Storkyrka kallades bykyrkan byggdes också på initiativ av Birger Jarl och sades bli färdig på bara fyra år 1264. Den utgjordes då av bara ett hörn av dagens kyrka. Under flera hundra år byggdes kyrkan ut, valv efter valv, som ett legobygge.

1700-talsförfattaren Johan Elers skrev nedlåtande att staden från början saknade en ordentlig stadsplan: ”Byggnadskonstens regler voro ännu okände, och en hopträngd folkhop var det förmodligen obetaget, både att välja plats och bygga efter egen smak och godtycke.”

På dagens Riddarholmen, då kallat Gråmunkeholmen lät kung Magnus Ladulås, Birger Jarls son, anlägga ett gråmunkekloster med en kyrka på 1280-talet, som senare kallades Riddarholmskyrkan. Nu är den stadens äldsta bevarade byggnad och Magnus är också begravd där. Gråmunkar var vad man kallade fransiskanermunkarna i Svierige på grund av deras grå klädnader. Det var bara munkar som hade ofärgade dräkter på medeltiden när alla bar färgglada kläder, för att framhäva hur asketiska de var.

På den ursprungliga stockholmen framför borgen mitt i Strömmen lät kung Magnus bygga ett helgeandshus. Det var en välgörenhetsinrättning där sjuka och gamla fick en fristad. På holmen klämde också flera borgarhus in sig utanför murarna. Före stadens tillkomst låg enbart några fiskarstugor på platsen som kallades Agnefit.

Magnus Ladulås lät på 1290-talet anlägga ett nunnekloster, Sankta Klara, där Klara kyrka ligger idag. Platsen var då en lantlig idyll nedanför det branta berget, idag Brunkebergsåsen, som så gott som grävdes bort på 1960-talet.

Author

Comments are closed.