Så började det i Mälardalen

Hade Sverige en ”huvudstad” före Stockholm? I alla fall fanns det före Stockholm centrala orter med utrikeshandel som följde efter varann.  Första spåren av en plats med en ansamling av hantverkare  var det Helgö, sedan kom Birka i slutet på 700-talet och slutligen på 980-talet Sigtuna. De var viktiga ekonomiska knutpunkter i svearnas landområde.

Det svenska området var från början ett hav av skog där Mälardalen, Västergötland, Östergötland och gruvområdena i Bergslagen och Dalarna var de bebyggda områdena, bygden.

Viktigast var Mälardalen, som långsamt blev centrum i ett rike Svithjod, Sveariket som gradvis från omkring år tusen smälte ihop med Götaland till ett rike som med tiden kallas Sverige. Från början hade kungar ibland makten över alla de tre skandinaviska rikena, ibland två av dem. Skåne bollades fram och tillbaka mellan nordiska kungar i ständiga krig, som alltid gick ut över allmogen. Krigshärar drog genom de södra landskapen och brände, massakrerade och plundrade.

Gamla Uppsala var en viktig religiös kultplats för asatron under vikingatiden som upphör efter år 1000 samtidigt som landet långsamt kristnas: ett slags anslutning till Europa för att tala med vår tids termer.

I Sigtuna fanns det omkring år 1000 en kung, Olof Skötkonung som gav ut mynt med den latinska texten Olof svearnas kung.Han ligger begravd vid Husaby kyrka i Västergötland där han enligt sägnen också döptes till kristendomen omkring år 1000.

Kanske var han kung över embryot till Sverige. Kanske var det mer pretention från Olofs sida än verklighet. Få dokument utom sagor finns om den här tiden i Sverige. Sigtuna var i alla fall ett religiöst och kungligt centrum under 1000- och 1100-talet. Kungar residerade här tidvis på sina vandringar runt sina domäner. Men över vad och vem regerade de? Vi vet inte säkert.

Under den här tiden är det vanligt i Europa att kristna kungar gör anspråk på överhöghet över större områden. Deras överhöghet kunde också erkännas av områdets stormän, åtminstone teoretiskt. Olof passar in i det mönstret.

Före Stockholm kunde man segla in i Mälaren från nuvarande Södertälje. Mälaren var en vik av Östersjön. De två  tidigaste centrala orterna låg i skärningspunkten för infarterna till Mälaren. Att Sigtuna däremot låg längre bort mot inseglingsleden till Uppsala kan tyda på att genomfarten via nuvarande Södertälje försvunnit.

När landet höjt sig blev strömmarna vid nuvarande Stockholm den viktigaste inseglingsleden till Mälaren.  De var omgivna  av ödsliga skogsklädda berg och åsar och var tidigare en skärgårdstrakt bland andra. Mälarens sjösystem var kungariket Sveriges viktigaste transportsystem. Det måste skyddas från de ständiga attackerna från krigiska och hedniska folk på andra sidan Östersjön.

På 1200-talet finns det riktiga kungar över ett riktigt svenskt rike. Nu uppstår frågan – varifrån kommer de att styra riket?