Category

Arbete och pengar

Category

Atlasfabriker  innan de revs 1927. Läget vid Sankt Eriksplan under gatunivån behölls i den nya stadsdelen.

Den som idag ser Atlasområdet framför sig vid Sankt Eriksplan anar inte att bakom de 20-talsklassicistiska fasaderna låg ett stycke svensk industrihistoria. Här var platsen för det 1873 bildade Atlas, en fabrik som tillverkade först ångmaskiner och lok till den stora järnvägsutbyggnaden. Med tiden blev det också diselmotorer. Atlas flyttade på 1920-talet till Sickla och blev efter otaliga fusioner till dagens Atlas Copco 1957.

Under 1920-talets sista år byggdes vad som blev dagens Atlasområdet. Stadsarkitekten Per Olof Hallman som gjort det till sin livsuppgift att bryta kvartersstadens rutnät lät bygga hus med frädgrdar framför djupt nedanför gatunivån som kan nås med hissar från Sankt Eriksplan. Enligt Hallmans filosofi hade husen inga bakgårdar. Namnen på gatorna inspirerades av den gamla fabriken som Atlasgatan, Vulcanusgatan och Völundsgatan, Även kvartersnamnen som Loket, Tendern och Pistongen påminner om den gamla industriverksamheten.

Ingen mindre än Astrid Lindgren bodde med sin familj på Vulcanusgatan 12 under åren 1931–1941.Den populäre figuren Karlsson på taket flyger över takåsarna i Vasastan och Atlasområdet. Hon förblev stadsdelen trogen och flyttade sedan till östra sidan av Vasaparken där hon bodde till sin död.