All makt i riket utgick från kungaborgen Tre Kronor. Här var hela riksstyrelsen samlad. I bakgrunden syns hur staden vuxit ut över Norrmalm. Nya stenhus har byggts vid Normmalms torg ( dagens Gustav Adolfs torg. Brukebergsåsen reser sig ännu hög med sitt vakttorn för brandvakten på toppen. Där ligger långt grundare dagens Brunkebergs torg.

All makt i riket utgick från kungaborgen Tre Kronor. Här var hela riksstyrelsen samlad. I bakgrunden syns hur staden vuxit ut över Norrmalm. Nya stenhus har byggts vid Normmalms torg ( dagens Gustav Adolfs torg. Brukebergsåsen reser sig ännu hög med sitt vakttorn för brandvakten på toppen. Där ligger långt grundare dagens Brunkebergs torg.

Comments are closed.