"Vädersolstavlan" målades 1535 på uppdrag av Olaus Petri av Urban målare. Då såg staden ut som den gjort under den sena medeltiden.
"Vädersolstavlan" målades 1535 på uppdrag av Olaus Petri av Urban målare. Då såg staden ut som den gjort under den sena medeltiden.

Under sin första tid i mitten på 1200-talet var Stockholm en fästningsstad. På stadsholmen med sina branta stränder byggde Birger Jarl en borg med krenelerade torn och höga murar. Vi kan se den tävla med Bykyrkan ( idag Storkyrkan ) med sina krenelerade tak och sitt berömda torn med de tre förgyllda kronorna. De fick också ge namn åt hela borgen Tre Kronor. Från borgen löpte två murar ut på västra och östra sidan av holmen och omslöt den lilla yta där stadens första borgare byggde sina hus. De flesta husen var säkert timrade med torvtak där getter betade mellan höga vitmenade skorstenar.

Ständiga bränder som ödelade bebyggelsen fick borgarna att med tiden bygga fler och fler tegelhus. Att de i början på 1500-talet hade hunnit bli dominerande i stadsbilden ser vi på den röda färgen. Det här var långt innan trähus blev rödmålade.

Med tiden blev det lilla stadsområdet innanför murarna för trångt och husen byggdes allt längre nerför sluttningarna mot vattnet. Nya försvarsmurar fick byggas längs stränderna med åtskilliga försvarstorn. Ett av dem står fortfarande kvar på Riddarholmen, felaktigt kallat Birger Jarls torn.

Längs stränderna låg sjöbodar och förrådshus. Om vi kunde se det allra äldsta Stockholm skulle det påminna oss om ett fiskeläge i skärgården med sina sjöbodar mot Mälaren

Staden fick sitt karakteristiska utseende av alla de gröna taken med sina vitmenade skorstenar. På taken betade getter.

I syd och nordspetsen av holmen låg Söder- respektive Norreport som vi ser till vänster och höger på bilden. På portarna spikades huvudena av avrättade missdådare upp androm till varnagel. Träbroar ledde till Söder- och  Norrmalm. Sverige hade gott om trä och byggde inte stenbroar som i kontinentens städer.

Under medeltiden fick man av försvarsskäl inte bygga stenhus på malmarna, markområdena söder och norr om staden. Staden var ofta belägrad under medeltidens ständiga maktkamper och inga stenhus som kunde skydda angripare fick finnas där. Bebyggelsen skulle snabbt kunna brännas ner när fienden närmade sig för att inte ge skydd åt fiendens skyttar.

Längs stränderna låg hamnarna. De skyddades av s k pålkransar, träkonstruktioner byggda i vattnet. För att lägga till måste skepparna betala bomavgift för att komma in genom dem. De syns också ute i Mälarvattnet på bilden.

Den lilla staden låg omgiven av berg, åsar och holmar. Den ännu höga Brunkebergsåsen skymtar längst till vänster på bilden. Södra Djurgården, där Skansen ligger idag, kallades för Valmundsön och blev senare på Johan III:s tid kunglig jaktpark. Där fanns björn, varg, rådjur och annat vilt. Eftersom den skyddades av kungen var den också lummigare än övriga holmar som betades kala av getter och får. Därför syns den fortfarande trädbevuxen och obebodd längst i bakgrunden.

Author

Comments are closed.