Image result for strindbergsmuseet
Strindberg i sitt sista hem i sin opersonliga inredning i tidens enklasta standardmöblering.

August Strindbergs sista bostad där han dog 1912 )ch strax innan mottog arbetarrörelsens hyllning från balkongen. Strindberg flyttade rastlöst från såning till våning i Stockholm mellan skilsmässor ich utlandsvistelser. Hans arbetsrum stod länge utställt på Nordiska museet tills ”Blå Tornet” på Drottninggatan i början på 70-talet återställdes till dn ursprungliga jugendprakt. Utsidan återfick sin ;ula puts och sina förgyllningar, trappuppgången sin vackra blå färg, som hade inspirerat Strindberg :ill namnet ”Blå tornet” på en bok. Samtidigt åter-;tändes Strindbergs våning så gott det gick till originalskicket. Tapeter beställdes efter fragment av originalen och möblerna ställdes tillbaka med ledning av gamla fotografier. Inredningen var en-kel och modern för sin tid — och ganska opersonig. Strindbergs många skilsmässor och flyttningar ;ör att vi här möter ett hem som är inköpt i ett svep. Idag hade det varit ett typiskt Ikeahem. En intilliggande våning har förenats med bostaden genom att en dörr tagits upp. Här ligger nu ett museum med manuskript, brev och andra handlingar, samt fotografier från nationalhelgonets liv. Tornet ovanför våningen har också Strindbergs bibliotek återställts. Små föreställningar av Strindbergs intimaste pjä-;er ges då och då i museet.

Comments are closed.