När den nya Opeakällaren stod färdig 1895 det operahus vi ser idag vid Gustav Adolfs torg blev det skandal. Den uppburne konstnären Oscar Björck hade gjort väggmålningar som bl a avbildade fauner och nakna kvinnor. Nu utbröt en våg av moralistiska protester. Det började med en interpellation i riksdagen av lektor P.P. Waldenström:

”Nu har a det nya operahuset en del blivit färdig, nämligen matserveringen, och man överraskas af att där finna väggmålningar av för den sedliga känslan i hög grad sårande beskaffenhet. En grupp af dessa målningar föreställa nakna, badande qvinnor, som från ett gömställe beskådas av några män med lystna blickar. Vad motiv kan målaren ha haft att placera badande qvinnor i en matsal? Vad är det för idé! […] Vidare har målaren för sin dekorering hämtat motiv ur den antika världens idé krets, men ingalunda från dess bästa sidor, utan från skuggsidorna i den grekiska världen, dess dryckenskap och den därmed förenade otukten. […)man finner bockfotade satyrer och nakna, vällustiga qvinnofigurer. Där förekommer t. ex. bilden av en bockfotad satyr, som söker röva en kyss av en naken qvinna. Har målaren tänkt sig avslutningen på den scen han där framställer? Eller man ser en  halvfull Bacchus ridande på en åsna och stödd af tvenne qvinnor, nakna såsom han, vilkas blickar säga mer än jag här vill beskriva.”

Stockholms prästsällskap uttalade sin bestämda protest mot dessa målningar från sedlig och religiös kristlig ståndpunkt. Styrelsen för Kristliga föreningen av unge män, KFUM. yttrade sig och menade att målningar är sådana att de är ägnade att väcka anstöt och utöva ett skadligt inflytande på unga män. 

Waldenström påpekade också att  ”bortåt 200 av detta samhälles quinnor, bland dessa många gifta med framstående män, uttalat sin protest och överlämnat en skrivelse till chefen för finansdepartementet” 

Skämttidningen Söndags-Nisse högg på och avbildade de protesterande kvinnorna utanför ingången till operakällaren. De protesterande männen förses insinuant nog också med kvinnokläder. Riktiga kärringar alltså.

Comments are closed.