Olaus Petri (1493 – 1552) var prästen som hjälpte Gustav Vasa att tvinga på folket Luthers reformation och en svensk statskyrka. Han var också en av de första stora svenska historikerna. Så här skriver han om Stockholms grundade i ”En svensk krönika” som han författade omkring 1540.

Detta skulpterade huvud på en pelare i Varnhems kyrka anses representera Birger Jarl. Hertigkronan stämmer och den ovanligt kraftiga hakan återfinns också på kraniet i graven nedanför.
Detta skulpterade huvud på en pelare i Varnhems kyrka anses representera Birger Jarl. Hertigkronan stämmer och den ovanligt kraftiga hakan återfinns också på kraniet i graven nedanför.

”Och epter thet at Estar, Ryssar, Ingrer, Careler och flere fremn- io mande folk pläghade altijdh löpa med theras skip och sneckior in i Mäler, göra them stoor skadha som ther om kring boodde, Ther fore läät Birger Jerl byggia Stocholms slott och stadh, som itt lås wara skulle för Mäler, hwilken och än i dagh så är, Doch haffuer icke stadhen stoor warit i förstonne, Men tw torn woro först bygd, itt widh Nörra ström thet nw är slottet, och annat tornet widh södhra ström, ther swartmunka clöster (stodh, ty] at ther hart in til gick södhra ström på then tijdh, Och så gingo twå mwrar vth i frå thet tornet som war widh Nörra ström in til thet tornet som war widh södhra ström, Then ene mwren westan til, och then andre Östan til, och emellan the twå mwranar war stadhen, thet man än nw kallar innan mwra, Men sedhan med tijdhen är stadhen förökader vtan mwranar som för öghon är, Thå hertog Birger hade på sins sons konung Waldemars wegna regerat landet i femtan åår bleeff han dödh, och wardt beraffuen i Alwastra, Epter Christi byrdh : tolffhundrade och sex och sextiyo åår,”

Comments are closed.